Portfolio Stand Design

Borshchahivskiy Chem.-Pharm. Plant

Exhibition stand of "Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant" company in Frankfurt

CPhI WORLDWIDE 2011, 
Frankfurt, Germany.

October 25-27, 2011