Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Briselē

EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION 2011, 
Brisele, Beļģija 

03.-05.05.2011