Portfolio Stendu dizains

Latvija

Latvijas tūrisma attīstības valsts aģentūra

MITT 2011, 
Maskava, Krievija.

13.-16.03.2011