Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Parīzē

SIAL 2010, 
Parīze, Francija. 

17.-21.10.2010