Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Briselē

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2017, 
Brisele, Beļģija 

25.-27.04.2017