Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Ķīnā

FHC 2016, 
Šanhaja, Ķīna

7.-9.11.2016