Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Briselē

EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION 2015, 
Brisele, Beļģija 

21.-23.04.2015