Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Amsterdamā

WORLD OF PRIVATE LABEL 2015, 
Amsterdama, Nīderlande 

19.-20.05.2015