Portfolio Stendu dizains

RT.COM

Televīzajas kanāla "RTTV" stends Kannās

MIPTV 2015, 
Kannas, Francija

13.-16.04.2015