Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Amsterdamā

WORLD OF PRIVATE LABEL 2014, 
Amsterdama, Nīderlande 

20.-21.05.2014