Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Briselē

EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION 2014, 
Brisele, Beļģija 

06.-08.05.2014