Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Ķelnē

ANUGA 2013, 
Ķelne, Vācija.

10.-14.10.2013