Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Parīzē

SIAL 2012, 
Parīze, Francija. 

21.-24.10.2012