Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Ķelnē

ANUGA 2011, 
Ķelne, Vācija.

8.-12.10.2011